1.Gần 6.000 ảnh dự thi “Phụ nữ & cuộc sống”

Sau hai tháng phát động, cuộc thi ảnh nghệ thuật chủ đề “Phụ nữ và cuộc sống” đã nhận được hơn 5.700 tác phẩm của gần 800 tác giả gửi về dự thi. Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong mọi mặt của đời sống xã hội từ nhiều góc chụp khác nhau.

Đây cũng là hoạt động tạo sân chơi nghệ thuật cho những tay máy chuyên và không chuyên, những bạn trẻ đam mê chụp ảnh… 100 tác phẩm lọt vào vòng chấm giải dự kiến sẽ công bố vào ngày 15-8 và sẽ được chấm ảnh công khai vào ngày 30-8. Xem ảnh tại trang phunuvoicuocsong.com.
nguồn: https://nhandan.com.vn/baothoinay-xahoi-songtre/gan-6-000-anh-du-thi-phu-nu-cuoc-song-300909

cảnh hái bông súng chị em miền tây

cảnh hái bông súng chị em miền tây

2. Tác phẩm “Sản xuất dược phẩm” đạt giải Nhất hội thi ảnh nghệ thuật “Phụ nữ với cuộc sống” https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/tac-pham-%E2%80%9Csan-xuat-duoc-pham%E2%80%9D-dat-giai-nh-784-1491836844

3. THÔNG BÁO TỔ CHỨC CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT “PHỤ NỮ VỚI CUỘC SỐNG” LẦN THỨ XVI – NĂM 2017 http://www.nvhphunu.vn/thong-bao-to-chuc-cuoc-thi-anh-nghe-thuat-phu-nu-voi-cuoc-song-lan-thu-xvi-nam-2017/

4.Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Kết quả cuộc thi ảnh Phụ nữ với cuộc sống 2017 http://vapa.org.vn/vapa/ket-qua-cuoc-thi-anh-phu-nu-voi-cuoc-song-2017-post6146.html

5. Báo Thanh Niên https://thanhnien.vn/gioi-tre/phu-nu-voi-cuoc-song-849743.html

6. Báo Tuổi Trẻ: https://tuoitre.vn/hon-5700-tac-pham-du-thi-phu-nu-va-cuoc-song-1367818.htm

7.hochiminhcity.gov.vn http://www.hochiminhcity.gov.vn/thongtinthanhpho/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=37&ItemID=58054&PublishedDate=2017-08-16T08:10:00Z
http://www.hochiminhcity.gov.vn/thongtinthanhpho/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?List=5eb16142%2Df62d%2D4d6e%2Da0c3%2D94b5fbf93d65&ID=58054&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2Fthongtinthanhpho%2Ftintuc%2FLists%2FPosts%2FAllPosts%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5FPublishedDate%3D20170816%252009%253A00%253A00%26p%5FID%3D58059%26PageFirstRow%3D6%26%26View%3D%7B453B20CD%2D1794%2D479E%2DADDB%2DE12786B43AA5%7D%23mainContent&Web=47b63c10%2D8ed8%2D4592%2D97d8%2D1f436710fa9b

8. Phụ Nữ Việt Nam https://phunuvietnam.vn/hon-5700-tac-pham-du-thi-anh-nghe-thuat-phu-nu-voi-cuoc-song-2017-31340.htm

9.Foodyas https://www.foodyas.com/VN/Bi%C3%AAn-H%C3%B2a/195234804308206/Qu%C3%A1n-%C4%82n-%22-102-%22
10. Nhiếp ảnh 365 http://nhiepanh365.com/Tin-tuc/the-le-cuoc-thi-anh-nghe-thuat-phu-nu-voi-cuoc-song-lan-thu-xvi-nam-2017-210.html