Em hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về việc giữ chữ tín.

Em hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về việc giữ chữ tín.

– Người sao một hẹn thì nên

Người sao chín hẹn thì quên cả mười.
– Nói chín thì nên làm mười

Nói mười làm chín kẻ cười người chê.

– Danh ngôn:

“Người trung thực thường lấy đạo trung tín làm chữ”

Bài viết liên quan

  • Hãy kể lại một câu chuyện nói về đức tính trung thực (hoặc sưu tầm mội đoạn thơ hay ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về đức tính này)
  • Em hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về tôn trọng lẽ phải.
  • Em hãy sưu tầm một vài câu ca dao, tục ngữ nói về sự tôn trọng người khác.
  • Em hãy tìm một số câu ca dao, tục ngữ có nội dung nói về tôn trọng tài sản của người khác.
  • Em hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về tính liêm khiết.
  • Em hãy tìm một số câu ca dao, tục ngữ nói về sự kính trọng và lòng biết ơn thầy giáo, cô giáo.
  • Em hãy sưu tầm một số câu tục ngữ, ca dao hoặc danh ngôn nói về tính năng động, sáng tạo.
  • Em hãy sưu tầm một số câu thơ, câu ca dao hoặc tục ngữ nói về tính giản dị.


Bạn đang xem bài viết Em hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về việc giữ chữ tín. tại chuyên mục [ Danh ngôn ] trên website Phunuvoicuocsong.com. Hãy chia sẻ nếu bài viết này hữu ích cho mọi người.

Chia sẻ Facebook Chia sẻ Google