Thông báo về thành phần Ban Tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật “PHỤ NỮ VỚI CUỘC SỐNG” – Năm 2017

Thông báo về thành phần Ban Tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật “PHỤ NỮ VỚI CUỘC SỐNG” – Năm 2017

Nhằm thiết thực kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017), kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh (20/10/1981 – 20/10/2017); đồng thời trên cơ sở phát huy kết quả của 15 lần tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật “Phụ nữ với cuộc sống”, năm nay Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM tiếp tục phối hợp với Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức cuộc thi ảnh “Phụ nữ với cuộc sống” – Lần thứ XVI – Năm 2017.

Ban Tổ chức cuộc thi gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Phan Thị Bích Hường – UV. BTV Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Giám đốc NVH. Phụ nữ TP.HCM

– Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP. HCM (HOPA)

– Đồng Trưởng ban

3. Bà Phan Nữ Nhật Minh – Phó Giám đốc NVHPN Thành phố

– Phó ban

4. Bà Đinh Thị Trang – Chánh Văn Phòng HOPA

– Thành viên

5. Bà Nguyễn Trần Thiên Trang – Trưởng Phòng Nghiệp vụ NVHPN. TP

– Thành viên

6. Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung – Trưởng Phòng Hành chính – Quản trị NVHPN

– Thành viên

7. Bà Lê Thị Linh – Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán NVHPN. TP

– Thành viên

8. Bà Nguyễn Hồng Nga – Phó Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Nữ Hải Âu                                                                                                                                                                                                                                                                                            – Thành viên

9. Bà Phan Thị Phương Thùy – Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ NVHPN. TP

– Thành viên

10. Bà Nguyễn Thị Hoa Mai – Phó Phòng Hành chính – Quản trị NVHPN. TP

– Thành viên

BAN TỔ CHỨC