THÔNG BÁO CHẤM ẢNH VÒNG 1

Kính gửi các tác giả

Theo thống nhất từ ban giám khảo và ban tổ chức, vòng 1 sẽ được chấm điểm như sau:

- Giám khảo chỉ sử dụng điểm 2 và điểm 3 (chấm theo kiểu yes/no)

- Ảnh được chọn là ảnh có tổng điểm của 5 giám khảo từ 13 điển trở lên.

Cảm ơn các tác giả đã quan tâm.

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 796 tác giả, 57 tỉnh/thành và 5748 tác phẩm