KẾT QUẢ CHẤM ẢNH

Chúc mừng các tác giả đã có tác phẩm chọn triển lãm và xét giải thưởng

 

KẾT QUẢ CHẤM ẢNH VÒNG 3 - > XEM TẠI ĐÂY

XEM KẾT QUẢ TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN TRIỂN LÃM -> XEM TẠI ĐÂY

 

KẾT QUẢ CHẤM ẢNH VÒNG 2 -> XEM TẠI ĐÂY

XEM CÁC TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN VÀO VÒNG 2 -> XEM TẠI ĐÂY

 

KẾT QUẢ CHẤM ẢNH VÒNG 1 -> XEM TẠI ĐÂY

XEM CÁC TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN VÀO VÒNG 2 -> XEM TẠI ĐÂY

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 796 tác giả, 57 tỉnh/thành và 5748 tác phẩm