CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC TRIỂN LÃM VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI ẢNH “PHỤ NỮ VỚI CUỘC SỐNG” – NĂM 2017

KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP ẢNH THAM GIA VÒNG CHẤM GIẢI CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT “PHỤ NỮ VỚI CUỘC SỐNG” LẦN THỨ XVI - NĂM 2017

KẾT QUẢ CHẤM ẢNH

Kết quả chọn tác phẩm triển lãm
Kết quả vòng 1
Kết quả vòng 2

Thông báo chấm ảnh vòng 2

Vòng 2 sẽ được chấm vào lúc 9h00 ngày 12/08 và được truyền trực tiếp (Live)
Hiện nay hệ thống truyền live bị nghẽn, các tác giả thông cảm nhé.

THÔNG BÁO CHẤM ẢNH VÒNG 1

Hôm nay, ngày 11/8/2017, Hội đồng Giám khảo cuộc thi ảnh nghệ thuật “Phụ nữ với cuộc sống” đang tiếp tục ngày làm việc thứ hai tại Hội Nhiếp ảnh TP.HCM. Tuy nhiên, vì số lượng ảnh quá nhiều, tác giả truy cập trang web để theo dõi chấm công khai cũng nhiều dẫn đến hệ thống mạng bị chậm, ảnh hưởng đến việc chấm điểm của Hội đồng Giám khảo. Để đảm bảo cho việc chấm điểm công khai, khách quan và đúng tiến độ đề ra, BTC tạm thời không phát live vòng 1; vòng 2 sẽ tiếp tục phát live lại rất mong các anh, chị thông cảm

Thông báo về thành phần Ban Tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật “PHỤ NỮ VỚI CUỘC SỐNG” - Năm 2017

Nhằm thiết thực kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017), kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh (20/10/1981 – 20/10/2017); đồng thời trên cơ sở phát huy kết quả của 15 lần tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật “Phụ nữ với cuộc sống”, năm nay Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM tiếp tục phối hợp với Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức cuộc thi ảnh “Phụ nữ với cuộc sống” – Lần thứ XVI – Năm 2017.

Thông báo về thời gian diễn ra vòng chấm sơ khảo cuộc thi ảnh nghệ thuật, chủ đề “PHỤ NỮ VỚI CUỘC SỐNG”- Lần thứ XVI - Năm 2017

Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Phụ nữ với cuộc sống” do Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM phối hợp với Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017), kỷ niệm 36 năm ngày thành lập Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh (20/10/1981 – 20/10/2017) và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

THỂ LỆ

Cuộc thi ảnh nghệ thuật “PHỤ NỮ VỚI CUỘC SỐNG” Lần thứ XVI - Năm 2017

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 796 tác giả, 57 tỉnh/thành và 5748 tác phẩm

KẾT QUẢ CHẤM ẢNH

Kết quả chọn tác phẩm triển lãm
Kết quả vòng 1
Kết quả vòng 2

Thông báo chấm ảnh vòng 2

Vòng 2 sẽ được chấm vào lúc 9h00 ngày 12/08 và được truyền trực tiếp (Live)
Hiện nay hệ thống truyền live bị nghẽn, các tác giả thông cảm nhé.

THÔNG BÁO CHẤM ẢNH VÒNG 1

Hôm nay, ngày 11/8/2017, Hội đồng Giám khảo cuộc thi ảnh nghệ thuật “Phụ nữ với cuộc sống” đang tiếp tục ngày làm việc thứ hai tại Hội Nhiếp ảnh TP.HCM. Tuy nhiên, vì số lượng ảnh quá nhiều, tác giả truy cập trang web để theo dõi chấm công khai cũng nhiều dẫn đến hệ thống mạng bị chậm, ảnh hưởng đến việc chấm điểm của Hội đồng Giám khảo. Để đảm bảo cho việc chấm điểm công khai, khách quan và đúng tiến độ đề ra, BTC tạm thời không phát live vòng 1; vòng 2 sẽ tiếp tục phát live lại rất mong các anh, chị thông cảm

Thông báo về thành phần Ban Tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật “PHỤ NỮ VỚI CUỘC SỐNG” - Năm 2017

Nhằm thiết thực kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017), kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh (20/10/1981 – 20/10/2017); đồng thời trên cơ sở phát huy kết quả của 15 lần tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật “Phụ nữ với cuộc sống”, năm nay Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM tiếp tục phối hợp với Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức cuộc thi ảnh “Phụ nữ với cuộc sống” – Lần thứ XVI – Năm 2017.

Thông báo về thời gian diễn ra vòng chấm sơ khảo cuộc thi ảnh nghệ thuật, chủ đề “PHỤ NỮ VỚI CUỘC SỐNG”- Lần thứ XVI - Năm 2017

Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Phụ nữ với cuộc sống” do Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM phối hợp với Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017), kỷ niệm 36 năm ngày thành lập Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh (20/10/1981 – 20/10/2017) và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

THỂ LỆ

Cuộc thi ảnh nghệ thuật “PHỤ NỮ VỚI CUỘC SỐNG” Lần thứ XVI - Năm 2017